Waar Victoza kopen zonder recept ?

Posted on Category:Gewichtsverlies
Victoza

Wat Victoza® is en hoe het wordt gebruikt

Victoza wordt gemaakt van het werkzame bestanddeel liraglutide. Het helpt het lichaam de bloedsuikerspiegel te verlagen wanneer deze te hoog is. Bovendien vertraagt het de passage van voedsel door de maag en helpt het hartziekten te voorkomen.

Victoza is het enige geneesmiddel dat wordt voorgeschreven wanneer dieet en lichaamsbeweging onvoldoende zijn om de bloedsuiker te reguleren en metformine (een ander diabetesgeneesmiddel) niet kan worden gebruikt.

Victoza wordt gebruikt in combinatie met andere diabetesmedicijnen wanneer deze onvoldoende zijn om de bloedsuiker onder controle te houden. Deze omvatten :

Inverteerbare geneesmiddelen voor diabetici zijn onder meer metformine, pioglitazon, sulfonide, natrium-glucosetransporter 2-remmers (SGLT2i) en/of insuline.

Wat u moet weten voordat u Victoza® inneemt.

Koop Victoza in België niet zonder recept:

Victoza

 • Als u allergisch bent voor liraglutide of een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel, mag u het niet gebruiken.
 • Als je momenteel een alvleesklierziekte hebt of hebt gehad.
 • Als u diabetes type 1 heeft (uw lichaam maakt geen insuline aan) of diabetische ketoacidose, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken (een complicatie van diabetes die leidt tot een hoge bloedsuikerspiegel en een verhoogde inspanning om te ademen). Het mag niet worden vervangen door insuline, want het is geen insuline.
 • Patiënten met dialyse mogen in België geen Victoza kopen.
 • Het gebruik van Victoza wordt afgeraden bij patiënten met een ernstige leverziekte.
 • Victoza is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstig hartfalen.
 • Dit geneesmiddel is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstige maag- of darmaandoeningen die leiden tot een trage maaglediging (ook gastroparese genoemd) of een inflammatoire darmziekte.

Zoek onmiddellijk medische hulp als u tekenen heeft van een acute ontsteking van de alvleesklier, zoals aanhoudende en ernstige buikpijn.

Zoek medische hulp als u een schildklierziekte heeft, waaronder schildklierknobbels en vergroting van de schildklier.

Als u Victoza gaat kopen zonder recept in België en u krijgt last van braken, misselijkheid of diarree, dan kunt u vochtverlies en uitdroging ervaren. Het is essentieel om uitdroging te voorkomen, dus u moet veel water drinken. Neem contact op met uw arts als u zorgen of vragen heeft.

Kinderen en adolescenten

Victoza kan worden gegeven aan adolescenten en jongeren vanaf 10 jaar. Er zijn geen statistieken beschikbaar voor kinderen jonger dan 10 jaar.

Andere farmaceutische producten en Victoza

Vertel uw arts, apotheker of verpleegkundige als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of mogelijk gaat gebruiken.

In het bijzonder als u een van de volgende werkzame stoffen gebruikt, moet u dit aan uw arts, apotheker of verpleegkundige vertellen:

 • Insuline of een sulfonamide (zoals glimepiride of glibenclamide). Hypoglykemie (lage bloedsuiker) is mogelijk als u Victoza combineert met een sulfonamide of insuline, omdat beide het risico op hypoglykemie verhogen. Wanneer u deze geneesmiddelen samen gaat gebruiken, kan uw arts uw dosis insuline of sulfonylureum verlagen. Voor meer informatie over de waarschuwingssignalen van hypoglykemie. Als u ook insuline of een sulfonamide (zoals glimepiride of glibenclamide) gebruikt, kan uw arts u adviseren uw bloedsuikerspiegel te controleren. Dit zal uw arts helpen beslissen of de dosis sulfonide of insuline moet worden aangepast.
 • Als u insuline gebruikt, zal uw arts u vertellen hoe u uw insulinedosis kunt verlagen en u adviseren uw bloedsuiker vaker te controleren om hyperglykemie (hoge bloedsuiker) en diabetische ketoacidose (een complicatie van diabetes die optreedt wanneer het lichaam glucose niet kan afbreken omdat er niet genoeg insuline is) te voorkomen.
 • warfarine of andere orale anticoagulantia. Misschien moet u uw bloedstroom regelmatiger laten controleren.
Zwangerschap en borstvoeding

Vertel het uw arts als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden. Victoza mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap omdat niet bekend is of het schadelijk is voor de foetus.

Hoe gebruikt u Victoza?

Neem dit geneesmiddel altijd in zoals voorgeschreven door uw arts. Als u niet zeker bent, vraag het dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

 • De eerste dosis is 0,6 mg eenmaal daags gedurende ten minste één week.
 • De arts zal u informeren wanneer u de dagelijkse dosis moet verhogen tot 1,2 mg.
 • Als uw bloedsuikerspiegel niet voldoende onder controle is met een dagelijkse dosis van 1,2 mg, kan uw arts de dosis verhogen tot 1,8 mg.
 • Wijzigingen in de dosering mogen alleen in overleg met een arts worden aangebracht.

Victoza wordt gegeven als een onderhuidse injectie (subcutaan). Injecteer het geneesmiddel niet rechtstreeks in een spier of bloedvat. De optimale injectieplaatsen zijn de voorkant van de dij, de voorkant van de buik of de bovenarm.

De injectie kan op elk moment van de dag worden gegeven, ongeacht de maaltijden. Zodra u het voor u meest geschikte moment van de dag heeft bepaald, wordt aanbevolen dat u Victoza elke dag op dat tijdstip injecteert.

Voordat u de pen voor het eerst gebruikt, zal een arts of verpleegkundige het gebruik ervan demonstreren.

Als u te veel Victoza® hebt ingenomen, mag u de pen niet gebruiken.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u te veel Victoza heeft ingenomen. Je hebt misschien medische hulp nodig. U kunt last krijgen van misselijkheid, braken, diarree of een laag bloedsuikergehalte. Voor meer informatie over de waarschuwingssignalen van hypoglykemie.

Als u vergeten bent een dosis Victoza in te nemen
 • Als u vergeet Victoza in te nemen, neem het dan in zodra u eraan denkt.
 • Als er meer dan 12 uur is verstreken sinds u Victoza voor het laatst innam, moet u de gemiste dosis overslaan. Neem uw volgende dosis zoals voorgeschreven de volgende dag.
 • Verdubbel of verhoog de hoeveelheid de volgende dag niet om een gemiste dosis in te halen.
 • Stop niet met het innemen van Victoza zonder toestemming van uw arts. Als u stopt met het innemen van het medicijn, kan uw bloedsuiker stijgen.
 • Als u nog vragen heeft over dit geneesmiddel, stel ze dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen

Dit middel kan, net als alle andere, bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen daar last van heeft.

Typisch: treft tot 1 op de 10 gebruikers

Hypoglykemie (lage bloedsuiker). Rillingen, koude en bleke huid, hoofdpijn, hartkloppingen, misselijkheid, ernstige honger, verandering van gezichtsvermogen, vermoeidheid, zwakte, malaise, angst, verwarring, concentratieproblemen en trillen kunnen waarschuwingssignalen zijn van hypoglykemie (beven). Uw arts zal u vertellen hoe u met hypoglykemie moet omgaan en wat u moet doen als u de waarschuwingssignalen ziet. De kans hierop is groter als u tegelijkertijd een geneesmiddel met sulfonamiden of insuline gebruikt. Voordat u met Victoza begint, kan uw arts uw dosis van deze geneesmiddelen verlagen.

Tot 1 op de 1000 gebruikers kan worden getroffen.

Extreme allergische reactie (anafylactische reactie) met bijkomende symptomen zoals ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van keel en gezicht, hartkloppingen, enz. Als u symptomen ervaart, zoek dan spoedeisende medische hulp en vertel dit zo snel mogelijk aan uw arts.

Verstopte darm. Een vorm van ernstige constipatie die gepaard gaat met andere symptomen zoals maagklachten, spanning, braken, enz.

Uitzonderlijk zeldzaam: treft tot 1 op de 10.000 gebruikers

Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis). Pancreatitis kan een ernstige en levensbedreigende aandoening zijn. Stop onmiddellijk met het innemen van Victoza en zoek medische hulp als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart:

Extreme en aanhoudende buikpijn, die zich kan uitbreiden tot de rug, en misselijkheid en braken, aangezien deze symptomen kunnen wijzen op een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).

Andere schadelijke effecten
 • Extreem veel voorkomend: meer dan 1 op de 10 gebruikers.
 • Misselijkheid. Verdwijnt vaak met de tijd.
 • Diarree. Verdwijnt vaak met de tijd.
 • Gemeenschappelijk
 • Overgeven.

Als u Victoza gaat kopen in België en u krijgt bijvoorbeeld last van braken, misselijkheid of diarree, dan kunt u vocht verliezen en uitgedroogd raken. Het is belangrijk uitdroging te voorkomen door voldoende water te drinken.

 • Hoofdpijn
 • Indigestie
 • Maagcatarre (gastritis). Mogelijke symptomen zijn maagklachten, misselijkheid en overgeven.
 • Gastro-intestinale refluxziekte (GERD). Kan zich voordoen als zure reflux.
 • een pijnlijke of opgeblazen buik (abdomen)
 • Maagproblemen
 • Constipatie
 • Gas (winderigheid)
 • een verminderde eetlust
 • Bronchitis
 • Verkoudheden
 • Duizeligheid
 • Versnelde puls
 • Vermoeidheid
 • Tandpijn
 • Reacties op de injectieplaats (zoals blauwe plekken, pijn, irritatie, jeuk en huiduitslag).
 • Verhoogde pancreasenzymen (zoals lipase en amylase).
Minder vaak voorkomend: kan tot 1 op de 100 mensen treffen
 • Allergische reacties met betrekking tot jeuk en netelroos
 • Gaat soms gepaard met verminderde nierfunctie, uitdroging
 • Algemeen gevoel van ziekte
 • Galstenen
 • Ontstoken galblaas
 • Vertraagde lediging van de maag.

Hoe moet Victoza® correct worden bewaard?

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik na EXP de houdbaarheidsdatum die op het etiket van de pen en op de verpakking staat vermeld. De vervaldatum is de laatste dag van de opgegeven maand.

Ongeopend:

Het product koelen (2°C-8°C). Niet invriezen. Blijf uit de buurt van vriesvakken.

In gebruik:
 • De pen kan een maand worden bewaard bij temperaturen onder 30°C of in een koelkast (2°C-8°C), maar niet in de buurt van vriesvakken. Niet invriezen.
 • De pen moet worden bewaard met de dop erop als hij niet wordt gebruikt. Fotogevoelig.
 • Mag alleen worden gebruikt als de oplossing kleurloos of bijna kleurloos is.
 • Medicijnen mogen niet worden doorgespoeld of weggegooid. Vraag het apotheekpersoneel hoe u ongebruikte geneesmiddelen op de juiste wijze kunt weggooien. Deze maatregelen zijn bedoeld om het milieu te beschermen.

Inhoud en andere bijzonderheden van de verpakking

Het werkzame bestanddeel is liraglutide. Eén milliliter van de injecteerbare oplossing bevat 6 milligram liraglutide. Eén voorgevulde injectiepen bevat 18 milligram liraglutide.

Andere bestanddelen zijn dinatriumfosfaatdihydraat, propyleenglycol, fenol en water voor injectie.

Uiterlijk en doosgrootte van het medische product

Victoza wordt in een voorgevulde injecteerbare pen toegediend als een heldere, kleurloze of bijna kleurloze injecteerbare oplossing. Elke pen bevat 3 ml oplossing, waarmee 30 doses van 0,6 mg, 15 doses van 1,2 mg of 10 doses van 1,8 mg kunnen worden toegediend.

Victoza is verkrijgbaar in verpakkingen van één, twee, vier, vijf of tien pennen. Niet alle verpakkingen worden noodzakelijkerwijs verkocht.

Naalden voor injectie worden niet meegeleverd.

Write a Reply or Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *