Waar kan ik Saxenda kopen zonder recept?

Posted on Category:Gewichtsverlies
Saxenda

Wat is Saxenda?

Saxenda is een eetlustremmer die het werkzame bestanddeel liraglutide bevat. Het lijkt op een natuurlijk hormoon genaamd glucagon-like peptide-1 (GLP-1), dat door de darmen wordt afgescheiden na een maaltijd. Wanneer u besluit om Saxenda in België online te kopen, zal dit geneesmiddel werken door in te werken op de receptoren in de hersenen die de eetlust reguleren, waardoor u zich voller en minder hongerig voelt. Het kan u helpen minder te eten en gewicht te verliezen.

Hoe wordt Saxenda gebruikt?

Saxenda wordt voorgeschreven voor gewichtsvermindering bij mensen van 18 jaar en ouder met een BMI van 30 of meer.

 • een BMI van ten minste 30 kg/m2 (zwaarlijvig) of
 • een BMI tussen 27 kg/m2 en 30 kg/m2 (obesitas) en gewichtsgerelateerde gezondheidsproblemen (zoals diabetes, hoge bloeddruk, abnormale vetgehalten in het bloed of ademhalingsproblemen tijdens de slaap, “obstructieve slaapapneu” genoemd).

De body mass index (BMI) is een maatstaf voor het gewicht van een persoon in verhouding tot zijn lengte.

Na 12 weken in een dosis van 3,0 mg per dag mag u Saxenda in België alleen zonder recept blijven kopen als u ten minste 5% van uw oorspronkelijke gewicht bent kwijtgeraakt. Raadpleeg een arts voordat u de behandeling voortzet.

Saxenda kan worden ingenomen in combinatie met een voedzaam dieet en meer lichaamsbeweging om het gewicht te helpen beheersen bij adolescenten van 12 jaar en ouder die :

 • Overgewicht (zoals vastgesteld door uw arts).
 • een lichaamsgewicht van 60 kg

Blijf Saxenda in België niet kopen tenzij uw BMI na 12 weken met ten minste 4% is gedaald bij een dosis van 3,0 mg per dag of de hoogst verdraagbare dosis. Raadpleeg uw arts voordat u de behandeling voortzet.

Dieet en lichaamsbeweging

Uw arts zal een dieet- en bewegingsplan voor u opstellen. Volg dit protocol bij het innemen van Saxenda.

Wat u moet weten voordat u Saxenda inneemt

Koop Saxenda niet zonder recept in België:

Als u allergisch bent voor liraglutide of een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel, mag u het niet gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Raadpleeg uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Saxenda online koopt in België.

Saxenda mag niet worden gebruikt bij patiënten met ernstig hartfalen.

Er is weinig ervaring met dit geneesmiddel bij patiënten ouder dan 75 jaar. Het wordt niet aanbevolen voor gebruik door personen van 75 jaar of ouder.

Er is weinig ervaring met dit geneesmiddel bij mensen met een nierziekte. Raadpleeg een arts als u een nierziekte heeft of aan de dialyse bent.

Er is weinig ervaring met de toediening van dit geneesmiddel aan mensen met leverproblemen. Raadpleeg een arts als u leverproblemen heeft.

Dit geneesmiddel is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstige maag- of darmaandoeningen die leiden tot een trage maaglediging (gastroparese genoemd) of een inflammatoire darmziekte.

Mensen met diabetes
 • Als u diabetes heeft, mag u Saxenda niet vervangen door insuline.
 • Pancreatitis is een ontsteking van de alvleesklier.
 • Raadpleeg uw arts als u een alvleesklierziekte heeft of heeft gehad.
 • Ontstoken galblaas met galstenen

Als u een aanzienlijke hoeveelheid gewicht verliest, loopt u het risico galstenen en een ontstoken galblaas te ontwikkelen. Stop onmiddellijk met het kopen van Saxenda in België zonder recept en raadpleeg een arts als u ernstige ongemakken ervaart in de bovenbuik, die vaak het ergst zijn aan de rechterkant, onder de ribben. U kunt ongemak voelen in uw rug of rechterschouder.

Schildklierziekte

Raadpleeg een arts als u een schildklierziekte heeft met knobbels en vergroting van de schildklier.

Hartslag

Raadpleeg een arts als u tijdens het gebruik van Saxenda last krijgt van hartkloppingen (een gevoel dat uw hart abnormaal snel of hard klopt) of als u in rust het gevoel heeft dat uw hart op hol slaat.

Vochtverlies en uitdroging

Aan het begin van de behandeling met Saxenda kunt u vochtverlies en uitdroging ervaren. Dit kan gebeuren als u misselijkheid, braken of diarree ervaart. Het is belangrijk uitdroging te voorkomen door voldoende water te drinken. Als u vragen of zorgen heeft, praat dan met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Kinderen en adolescenten

De veiligheid en werkzaamheid van Saxenda bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet getest.

Andere farmaceutische producten en Saxenda

Vertel uw arts, apotheker of verpleegkundige als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of denkt te gaan gebruiken.

Het is uiterst belangrijk dat u het volgende bespreekt met uw arts, apotheker of verpleegkundige:

als u een geneesmiddel voor diabetes gebruikt dat bekend staat als “sulfonamiden (zoals glimepiride of glibenclamide) of als u insuline gebruikt, omdat u een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) kunt krijgen als u Saxenda samen met deze geneesmiddelen gebruikt. Uw arts kan de dosis van uw diabetesmedicijn veranderen om hypoglykemie te voorkomen. Voor meer informatie over de waarschuwingssignalen van hypoglykemie. Als uw insulinedosering wordt gewijzigd, kan uw arts u adviseren uw bloedsuiker vaker te controleren.

U gebruikt warfarine of andere orale anticoagulantia (bloedverdunners). Misschien moet u uw bloedstolling vaker laten testen.

Zwangerschap en borstvoeding

Koop Saxenda niet online in België als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden. Het is niet bekend of Saxenda een effect heeft op de foetus tijdens de zwangerschap.

Als u borstvoeding geeft terwijl u Saxenda gebruikt, moet u stoppen. Het is niet bekend of Saxenda overgaat in de moedermelk.

Gebruik van Saxenda

Neem dit geneesmiddel altijd in zoals voorgeschreven door uw arts. Als u niet zeker bent, vraag het dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Uw arts zal een dieet- en bewegingsplan voor u opstellen. Volg dit protocol wanneer u Saxenda koopt in België:

Uw behandeling begint met een bescheiden dosis en wordt gedurende de eerste vijf weken geleidelijk verhoogd.

De aanbevolen startdosis van Saxenda is 0,6 mg eenmaal daags gedurende ten minste één week.

Uw arts zal u aanmoedigen de dosis elke week geleidelijk met 0,6 mg te verhogen totdat u de aanbevolen dosis van 3,0 mg eenmaal daags bereikt.

Uw arts zal u de wekelijkse dosis Saxenda voorschrijven. U zult waarschijnlijk de onderstaande lijst volgen:

Week

Injectie dosering

Week 1

0,6 milligram per dag eenmaal

Week 2

1,2 milligram eenmaal daags.

Week 3

1,8 milligram eenmaal daags.

Week 4

2.4 milligram eenmaal daags.

Vanaf week 5

3.0 mg eenmaal daags

Wanneer u in de vijfde week van de behandeling de voorgeschreven hoeveelheid van 3,0 mg hebt bereikt, moet u deze dosis handhaven tot het einde van de behandelingsperiode. Verhoog uw dosis niet verder.

Saxenda

Uw arts zal uw behandeling regelmatig evalueren.

Adolescenten (12 jaar)

Voor adolescenten van 12-18 jaar moet hetzelfde dosisescalatieschema worden gebruikt als voor volwassenen (zie bovenstaande tabel voor volwassenen). De onderhoudsdosis moet worden verhoogd tot 3,0 mg of totdat de maximaal verdraagbare dosis is bereikt. Doses van meer dan 3,0 mg per dag worden niet aanbevolen.

Wanneer en hoe Saxenda te gebruiken

Voordat u de pen voor de eerste keer gebruikt, zal een arts of verpleegkundige u laten zien hoe u de pen correct gebruikt.

 • Saxenda kan op elk moment van de dag worden ingenomen, met of zonder voedsel of vloeistof.
 • Neem Saxenda elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in – kies het tijdstip dat u het beste uitkomt.
Hoe injecteren?
 • Saxenda wordt toegediend als onderhuidse injectie (SC-injectie).
 • De optimale injectieplaatsen zijn de voorkant van de buik (taille), de voorkant van de dijen of de bovenarmen.
 • Injecteer niet rechtstreeks in een bloedvat of spier.
 • Op de achterkant van dit boekje vindt u een gedetailleerde gebruiksaanwijzing.
Mensen met diabetes

Vertel het uw arts als u diabetes heeft. Uw arts kan de dosering van uw diabetesmedicatie wijzigen om hypoglykemie te voorkomen.

Combineer Saxenda niet met andere injecteerbare geneesmiddelen (zoals insuline).

Gebruik Saxenda niet samen met andere GLP-1-receptoragonisten (zoals exenatide of lixisenatide).

Als u te veel Saxenda heeft ingenomen

Neem onmiddellijk contact op met een arts of ziekenhuis als u te veel Saxenda heeft ingenomen. Neem het pakje medicijnen mee. Je hebt misschien medische hulp nodig. De volgende bijwerkingen zijn mogelijk:

 • misselijkheid
 • braken

lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie).

Als u heeft nagelaten Saxenda in te nemen

Als u een dosis mist en u herinnert het zich binnen 12 uur na wanneer u het normaal gesproken zou hebben ingenomen, moet u het geneesmiddel innemen zodra u het zich herinnert.

Als er echter meer dan 12 uur is verstreken sinds u Saxenda had moeten innemen, moet u de gemiste dosis overslaan en de volgende dosis de volgende dag op het gebruikelijke tijdstip inspuiten.

Neem geen dubbele of extra dosis om een gemiste dosis de volgende dag in te halen.

Mogelijke bijwerkingen

Deze drug kan, net als alle andere, negatieve effecten hebben, hoewel niet iedereen die ervaart.

Ernstige negatieve gevolgen

Ernstige allergische reacties (anafylaxie) zijn in zeer zeldzame gevallen geregistreerd bij gebruikers van Saxenda. Als u symptomen ondervindt zoals ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van gezicht en hals en hartkloppingen, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

Een minder vaak voorkomende bijwerking die door Saxenda-gebruikers wordt gemeld, is ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis). Pancreatitis is een ernstige en mogelijk fatale ziekte.

Stop onmiddellijk met het innemen van Saxenda en zoek medische hulp als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart:

Extreme en chronische buikpijn die zich tot in de rug kan uitstrekken, evenals misselijkheid en braken, kunnen wijzen op een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).

Andere schadelijke effecten

Komt zeer vaak voor: meer dan één op de tien gebruikers.

In de meeste gevallen verdwijnen misselijkheid, braken, diarree en constipatie binnen enkele dagen of weken.

Typisch: treft tot 1 op de 10 gebruikers

Maag- en darmproblemen omvatten indigestie (dyspepsie), gastritis, maagklachten, ongemak in de bovenbuik, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel, maaggas (winderigheid), boeren en een droge mond.

 • Gevoelens van vermoeidheid en zwakte
 • Verandering van smaak
 • Vertigo
 • Moeite met slapen Dit komt vaak voor tijdens de eerste drie maanden van de behandeling.
 • Galstenen
 • Reacties op de injectieplaats (blauwe plekken, pijn, irritatie, jeuk en uitslag)

Lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie). Rillingen, bleke huid, hoofdpijn, hartkloppingen, misselijkheid, ernstige hongerpijnen, veranderingen in het gezichtsvermogen, vermoeidheid, zwakte, malaise, stress, verwarring, concentratieproblemen en beven kunnen waarschuwingssignalen zijn van hypoglykemie. De arts zal u uitleggen hoe u met hypoglykemie moet omgaan en wat u moet doen als u de waarschuwingssymptomen ervaart.

Verhoogde pancreasenzymen, vooral lipase en amylase.

Minder vaak: kan tot 1 op de 100 mensen treffen.
 • Verlies van vocht (uitdroging). Dit treedt waarschijnlijk op bij het begin van de behandeling en kan gepaard gaan met misselijkheid, braken en diarree.
 • Vertraagde lediging van de maag
 • Ontstoken galblaas
 • Allergische reacties omvatten huiduitslag
 • Algemeen gevoel van ziekte
 • Snellere pols.
Tot 1 op de 1000 gebruikers kan worden getroffen.
 • Ontoereikende nierfunctie
 • Acuut nierfalen. Symptomen zijn onder meer een verminderde urineproductie, een metaalsmaak in de mond en een verhoogde neiging tot blauwe plekken.

Hoe bewaar ik Saxenda

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik de pen vóór de vervaldatum die op het etiket van de pen en op de verpakking staat vermeld na EXP. De vervaldatum is de laatste dag van de opgegeven maand.

Voor het eerste gebruik:

In de koelkast bewaren tussen 2 en 8 graden Celsius. Niet invriezen. Blijf uit de buurt van de vriezer.

Als je eenmaal begonnen bent met het gebruik van een injectiepen :

 • De pen kan een maand worden bewaard bij temperaturen onder 30°C of in een koelkast (2°C tot 8°C).
 • Niet invriezen. Uit de vriezer houden.
 • De pen moet worden bewaard met de dop erop als hij niet wordt gebruikt. Fotogevoelig.
 • Mag alleen worden gebruikt als de oplossing kleurloos of bijna kleurloos is.
 • Medicijnen mogen niet worden doorgespoeld of weggegooid. Vraag het apotheekpersoneel hoe u ongebruikte geneesmiddelen op de juiste wijze kunt weggooien. Deze maatregelen zijn bedoeld om het milieu te beschermen.

Inhoud van de verpakking en andere details

Het werkzame bestanddeel is liraglutide. Eén milliliter injecteerbare oplossing bevat 6 milligram liraglutide. Eén voorgevulde injectiepen bevat 18 milligram liraglutide.

Andere bestanddelen zijn water voor injectie, dinatriumfosfaatdihydraat, propyleenglycol, fenol, zoutzuur en natriumhydroxide (voor pH-correctie).

Uiterlijk van het geneesmiddel en verpakkingsgrootten

Saxenda wordt in een voorgevulde injecteerbare pen geleverd als een heldere, kleurloze of bijna kleurloze injecteerbare oplossing. Elke spuit van 3 ml bevat een oplossing waarmee doses van 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg en 3,0 mg kunnen worden toegediend.

Saxenda is verkrijgbaar in verpakkingen van 1, 3 of 5 pennen. Niet alle verpakkingen worden noodzakelijkerwijs verkocht.

Injectienaalden worden niet meegeleverd.

Houders van een vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten

Gebruiksaanwijzing voor Saxenda 6 mg/ml voorgevulde injecteerbare oplossing

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u de Saxenda voorgevulde injectiepen gebruikt.

Voordat u de pen gebruikt, moet u instructies krijgen van een arts of verpleegkundige.

Controleer of de pen 6 mg/ml Saxenda bevat. Bekijk dan de onderstaande afbeeldingen om vertrouwd te raken met de verschillende onderdelen van de pen en de naald.

Als u de dosisteller op de pen niet kunt zien omdat u blind bent of slecht ziet, gebruik de pen dan niet. zonder hulp. Vraag hulp aan iemand met een uitstekend gezichtsvermogen die vertrouwd is met de Saxenda voorgevulde pen.

De voorgevulde pen heeft een doseerknop. Het bevat 18 mg liraglutide en is verkrijgbaar in de sterktes 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg en 3,0 mg. De pen is bedoeld voor gebruik met NovoFine- of NovoTwist-wegwerpnaalden met een lengte van 8 mm en een dikte van 32 G.

Naalden zijn niet inbegrepen in de kit.

Essentiële informatie over het kopen van Saxenda in België

Deze informatie is essentieel voor een veilig gebruik van de injectiepen, dus lees deze zorgvuldig door.

Andere essentiële informatie
 • Houd de pen en de naalden altijd verborgen en buiten het bereik van anderen, vooral van jongeren.
 • Deel uw pen of injectienaalden met niemand.
 • Zorgverleners moeten uiterst voorzichtig omgaan met gebruikte injectienaalden om naaldprikken en kruisbesmetting te voorkomen.
 • Wees voorzichtig met je pen.
 • Laat de pen niet achter in de auto of ergens anders waar het te warm of te koud kan worden.
 • Geef geen bevroren Saxenda via injectie. Het risico bestaat dat het geneesmiddel niet werkt zoals bedoeld als u dat doet.
 • Stel de pen niet bloot aan stof, vuil of vloeistoffen.
 • Vermijd het wassen, weken en smeren van de pen. U kunt het schoonmaken met een licht schoonmaakmiddel en een vochtige handdoek indien nodig.
 • Laat de pen niet vallen of tegen een hard oppervlak stoten. Als u de naald laat vallen of een probleem vermoedt, vervang hem dan en test de doorstroming voordat u injecteert.
 • Probeer de pen niet opnieuw te vullen. Lege containers moeten worden weggegooid.
 • Probeer de pen niet te demonteren of te repareren.

Write a Reply or Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *