Waar kan ik Ozempic kopen zonder recept?

Posted on Category:Gewichtsverlies
Testogel – Androgel 50 mg, transdermales Testosteron-Gel

Ozempic 0,5 mg semaglutide voorgevulde penoplossing voor injectie

Voordat u Ozempic in België zonder recept koopt, moet u weten dat het de werkzame stof semaglutide bevat. Het helpt het lichaam de bloedsuikerspiegel te verlagen, maar alleen als de bloedsuikerspiegel te hoog is. Het kan ook hart- en vaatziekten voorkomen.

Ozempic wordt gebruikt:

als dieet en lichaamsbeweging alleen niet voldoende zijn om uw bloedsuiker onder controle te houden en u geen metformine (een ander diabetesgeneesmiddel) kunt gebruiken of als u allergisch bent voor metformine.

met andere diabetes medicijnen – als ze onvoldoende zijn om de bloedsuikerspiegel te reguleren. Deze aanvullende geneesmiddelen kunnen diabetesgeneesmiddelen zijn die kunnen worden geslikt (zoals metformine, thiazolidinedionen, sulfonureum en natriumglucosetransporter 2 (SGLT2)-remmers) of insuline.

Het is essentieel dat u de aanbevelingen van uw arts, apotheker of verpleegkundige voor dieet en lichaamsbeweging opvolgt.

*Ozempic is binnenkort verkrijgbaar bij onze partnerapotheek, maar in de tussentijd is er een even doeltreffende vervanger.

Essentiële informatie voordat u Ozempic koopt in België

Vermijd het online kopen van Ozempic in België:

als u allergisch bent voor semaglutide of een ander bestanddeel van dit geneesmiddel, neem het dan niet in.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel is geen insuline en is gecontra-indiceerd als :

 • Je hebt diabetes type 1, een ziekte waarbij het lichaam geen insuline kan produceren.
 • U heeft diabetische ketoacidose, een complicatie van diabetes die wordt gekenmerkt door een hoge bloedsuikerspiegel, ademhalingsmoeilijkheden, desoriëntatie, extreme dorst, een zoete adem of een zoete of metaalachtige smaak in de mond.
 • Koop Ozempic in België niet voor insuline, het mag niet worden gebruikt in plaats van insuline.

Gevolgen voor het spijsverteringsstelsel

Tijdens de behandeling met dit geneesmiddel kunt u last krijgen van misselijkheid, braken of diarree. Deze ongewenste gevolgen kunnen leiden tot uitdroging (vochtverlies). Om uitdroging te voorkomen is het essentieel om grote hoeveelheden water te drinken. Dit is vooral belangrijk als je nierproblemen hebt. Raadpleeg uw arts bij vragen of zorgen.

Extreme en aanhoudende buikpijn die kan worden veroorzaakt door een acute ontsteking van de alvleesklier.

Zoek onmiddellijk medische hulp als u extreme en aanhoudende buikpijn ervaart, want dit kan een teken zijn van acute pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier).

Hypoglykemie

Combinatie van dit geneesmiddel met een sulfonamide of insuline kan het risico van hypoglykemie verhogen. Voor meer informatie over de waarschuwingssignalen van hypoglykemie. Uw arts kan u vragen uw bloedsuikerspiegel te controleren. Dit zal uw arts helpen beslissen of de dosis sulfonide of insuline moet worden aangepast om het risico op hypoglykemie te verminderen.

diabetische ophthalmopathie (retinopathie)

Als u een diabetische oogziekte heeft en insuline gebruikt, kan dit geneesmiddel uw gezichtsvermogen beschadigen en moet het worden behandeld. Vertel het uw arts als u een diabetische oogziekte heeft of ontwikkelt terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Kinderen en adolescenten

Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar, omdat de veiligheid en werkzaamheid in deze leeftijdsgroep niet zijn bewezen.

Andere farmaceutische producten en Ozempic

Vertel uw arts, apotheker of verpleegkundige of u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of kan gebruiken, met inbegrip van kruidenpreparaten en vrij verkrijgbare geneesmiddelen.

Ozempic

Vertel uw arts, apotheker of verpleegkundige in het bijzonder als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

Warfarine of soortgelijke geneesmiddelen die via de mond worden toegediend om de bloedcirculatie te beperken (perorale anticoagulantia). Misschien moet u uw bloedstroom regelmatig laten controleren.

Om hyperglykemie (hoge bloedsuiker) en diabetische ketoacidose te voorkomen, zal uw arts u vertellen hoe u de dosis insuline kunt verlagen en u voorstellen om voor het eerst insuline te gebruiken;Om hyperglykemie (hoge bloedsuiker) en diabetische ketoacidose te voorkomen, zal uw arts u vertellen hoe u uw insulinedosis kunt verlagen en u voorstellen uw bloedsuiker vaker te testen als u insuline gebruikt (een complicatie van diabetes die optreedt wanneer het lichaam glucose niet kan afbreken omdat er niet genoeg insuline is).

Zwangerschap en borstvoeding

Raadpleeg een arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt als u zwanger bent, borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of van plan bent zwanger te worden.

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap omdat de effecten op de foetus onbekend zijn. Daarom moet u anticonceptie gebruiken terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger wilt worden, stop dan ten minste twee maanden van tevoren met het gebruik van dit geneesmiddel. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u zwanger wordt terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, omdat uw behandeling mogelijk moet worden gewijzigd.

Het is niet bekend of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk, Neem het niet in als u borstvoeding geeft.

Natriumgehalte

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium per dosis (23 mg), waardoor het in wezen natriumvrij is.

Hoe gebruikt u Ozempic

Neem dit geneesmiddel altijd in zoals voorgeschreven door uw arts. Als u niet zeker bent, vraag het dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoeveel gebruiken?

De aanvangsdosis is 0,25 mg eenmaal per week gedurende vier weken.

Na vier weken zal de arts de wekelijkse dosis verhogen tot 0,5 mg.

Als uw bloedsuiker niet voldoende onder controle is met een wekelijkse dosis van 0,5 mg, kan uw arts de hoeveelheid verhogen tot 1 mg.

De dosering mag alleen op advies van een arts worden gewijzigd.

Hoe Ozempic wordt toegediend

Ozempic wordt gegeven als onderhuidse injectie (SC-injectie). Injecteer het geneesmiddel niet rechtstreeks in een spier of bloedvat.

De optimale injectieplaatsen zijn de voorste dij, de voorste buik of de bovenarm.

Voordat u de pen voor het eerst gebruikt, zal een arts of verpleegkundige het gebruik ervan demonstreren.

Wanneer moet u Ozempic gebruiken?

Indien mogelijk moet u dit geneesmiddel eenmaal per week op dezelfde dag innemen.

De injectie kan op elk moment van de dag worden gegeven, onafhankelijk van de maaltijden.

Om u te helpen herinneren dat u dit geneesmiddel eenmaal per week moet injecteren, moet u bij elke injectie de dag van de week (bijvoorbeeld woensdag) en de datum op het doosje schrijven.

Zo nodig kunt u de dag van de week voor de injectie van dit geneesmiddel veranderen, mits er ten minste drie dagen zijn verstreken sinds de laatste injectie. Zodra een nieuwe injectiedag is gekozen, gaat u door met de wekelijkse dosis.

Als je te veel Ozempic hebt genomen, dan:

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u te veel Ozempic heeft ingenomen. Mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid.

Als je hebt verzuimd om Ozempic te gebruiken, dan :

Als u vergeet uw medicijnen in te spuiten en :

 • Als er minder dan vijf dagen zijn verstreken sinds uw laatste dosis Ozempic, moet u injecteren zodra u zich dat herinnert. Injecteer uw volgende dosis volgens uw gebruikelijke schema.
 • Als er meer dan 5 dagen zijn verstreken sinds uw laatste dosis Ozempic, mag u de ontbrekende dosis niet innemen. De volgende dosis moet worden gegeven volgens het normale schema.

Verhoog de dosis niet om een gemiste dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Ozempic

Stop niet met het kopen van Ozempic in België zonder uw arts te raadplegen. Als u stopt met het gebruik van het geneesmiddel, kan uw bloedsuikerspiegel stijgen.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u nog vragen heeft over dit geneesmiddel.

Mogelijke bijwerkingen

Dit middel kan, net als alle andere, bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen daar last van heeft.

Ernstige bijwerkingen

Typisch: treft tot 1 op de 10 gebruikers

Gevolgen van diabetische oogziekte (retinopathie): u moet uw arts informeren als u tijdens het gebruik van dit geneesmiddel oogproblemen krijgt, zoals visuele afwijkingen.

Minder vaak voorkomend: kan tot 1 op de 100 mensen treffen

Ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis) die aanhoudende buik- en rugklachten veroorzaakt. Zoek onmiddellijk medische behandeling als u deze symptomen ontwikkelt.

Tot 1 op de 1.000 gebruikers kan worden getroffen.

ernstige allergiesymptomen (anafylactische reacties, angio-oedeem). Als u symptomen ondervindt zoals ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel met slikproblemen en hartkloppingen, zoek dan onmiddellijk medische noodhulp en neem contact op met uw arts.

Andere bijwerkingen van het kopen van Ozempic in België

Komt zeer vaak voor: meer dan 1 op de 10 gebruikers.
 • misselijkheid – verdwijnt vaak met de tijd
 • diarree – het verdwijnt vaak met de tijd
Typisch: treft tot 1 op de 10 gebruikers
 • braken
 • Hypoglykemie bij gebruik met een ander diabetesgeneesmiddel.

De symptomen van hypoglykemie kunnen snel optreden. Symptomen kunnen zijn: koud zweet, bleke huid, hoofdpijn, hartkloppingen, misselijkheid of extreme honger, visuele veranderingen, slaperigheid of zwakte, rusteloosheid, angst of desoriëntatie, concentratieproblemen of beven.

De arts zal u vertellen hoe u met hypoglykemie moet omgaan en wat u moet doen als u de waarschuwingssignalen ziet.

De kans op hypoglykemie is groter als u tegelijkertijd een geneesmiddel met sulfoniden of insuline gebruikt. Voordat u met de behandeling met dit geneesmiddel begint, kan uw arts de dosis van uw huidige geneesmiddelen verlagen.

 • Indigestie
 • De symptomen van gastritis zijn maagklachten, misselijkheid en braken.
 • Brandend maagzuur of zure reflux – ook bekend als gastro-oesofageale refluxziekte (GERD).
 • ongemak in de maag
 • een gezwollen maag
 • constipatie
 • eructatie
 • galstenen
 • duizeligheid
 • vermoeidheid
 • gewichtsvermindering
 • hongerreductie
 • gas (winderigheid)
 • verhoogde pancreasenzymen (zoals lipase en amylase).
 • Minder vaak voorkomend: kan tot 1 op de 100 mensen treffen
 • Variatie in de smaak van eten en drinken
 • verhoogde hartslag
 • Reacties op de injectieplaats, waaronder blauwe plekken, ongemak, irritatie, jeuk en uitslag.
 • Allerlei allergische symptomen, waaronder roodheid, jeuk en netelroos.

Ozempisch behoud

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik na EXP de houdbaarheidsdatum die op het etiket van de pen en op de verpakking staat vermeld. De vervaldatum is de laatste dag van de opgegeven maand.

Ongeopend:

In de koelkast bewaren tussen 2 en 8 graden Celsius. Niet invriezen. Bewaar niets in de buurt van de koelkast. Gevoelig voor licht.

Tijdens het gebruik:

De pen kan zes weken worden bewaard bij temperaturen tot 30°C of in de koelkast. (2°C tot 8°C) Ozempic mag niet worden ingevroren en kan niet worden gebruikt als het is ingevroren. Ozempic mag niet worden bevroren en kan niet worden gebruikt als het bevroren is geweest.

De pen moet worden bewaard met de dop erop als hij niet wordt gebruikt. Fotogevoelig.

Het geneesmiddel kan alleen worden toegediend als de oplossing helder en kleurloos of bijna kleurloos is.

Medicijnen mogen niet worden doorgespoeld of weggegooid. Vraag het apotheekpersoneel hoe u ongebruikte geneesmiddelen op de juiste wijze kunt weggooien. Deze maatregelen zijn bedoeld om het milieu te beschermen.

Inhoud en andere bijzonderheden van de verpakking

Het werkzame bestanddeel heet semaglutide. Eén milliliter van de injecteerbare oplossing bevat 1,34 milligram semaglutide. In 1,5 milliliter vloeistof bevat een voorgevulde spuit 2 milligram semaglutide. Elke dosis semaglutide bevat 0,5 mg in 0,37 ml.

Andere bestanddelen zijn dinatriumfosfaatdihydraat, propyleenglycol, fenol, water voor injectie en natriumhydroxide/salicylzuur (voor pH-aanpassing).

Uiterlijk van het geneesmiddel en verpakkingsgrootten

In een voorgevulde injecteerbare pen, Ozempic is een heldere, kleurloze of vrijwel kleurloze oplossing voor injectie. Elke spuit bevat 1,5 ml vloeistof en bevat vier sterktes van 0,5 mg.

De volgende verpakkingen worden voorgesteld voor Ozempic 0,5 mg, oplossing voor injectie:

 • 1 spuit en 4 NovoFine Plus injectienaalden voor eenmalig gebruik.
 • Drie potloden en twaalf NovoFine Plus wegwerpnaalden.
 • Niet alle verpakkingen worden verkocht.
 • Probeer nooit de binnenste naaldkap van de injectienaald opnieuw te installeren. Je mag de naald steken.
 • Verwijder de naald altijd onmiddellijk uit de pen na het geven van een injectie.
 • Dit vermindert de kans op verstopping van de naald, besmetting, infectie, lekkage van de oplossing en onjuiste dosering.
 • symbool van de gevarendriehoek Essentiële aanvullende informatie
 • Houd de pen en naalden altijd buiten het zicht en bereik van anderen, vooral van jongeren.
 • Deel uw pen of injectienaalden met niemand.
 • Gezondheidswerkers moeten zorgvuldig omgaan met gebruikte injectienaalden om te voorkomen dat de naald wordt beschadigd en een infectie wordt verspreid.
 • Wees voorzichtig met je pen.
 • Behandel de pen voorzichtig. Onjuiste dosering kan het gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik of misbruik. Als dit gebeurt, heeft het geneesmiddel mogelijk niet het gewenste effect.
 • Geef geen bevroren Ozempic via injectie. Als u dat doet, is het mogelijk dat het gewenste effect van het geneesmiddel niet wordt bereikt.
 • Injecteer geen Ozempic dat is blootgesteld aan direct zonlicht. Als u dat doet, werkt het geneesmiddel misschien niet zoals bedoeld.
 • Stel de pen niet bloot aan stof, vuil of vloeistoffen.
 • Vermijd het wassen, weken en smeren van de pen. U kunt het schoonmaken met een licht schoonmaakmiddel en een vochtige handdoek indien nodig.
 • Laat de pen niet vallen en stoot hem niet tegen harde oppervlakken. Als u de naald laat vallen of een probleem vermoedt, vervang hem dan en test de doorstroming voordat u injecteert.
 • Gelieve de pen niet opnieuw te vullen.
 • Probeer de pen niet te demonteren of te repareren.

Write a Reply or Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *