Mysimba, geneesmiddel voor gewichtsverlies

Posted on Category:Gewichtsverlies
Mysimba

Mysimba bestaat uit twee actieve bestanddelen, naltrexonehydrochloride en bupropionhydrochloride, en wordt voorgeschreven aan mensen met overgewicht of obesitas als aanvulling op een caloriearm dieet en lichaamsbeweging om hen te helpen afvallen. Het middel werkt in op de gebieden van de hersenen die de voedselinname en het energieverbruik regelen.

Obesitas bij mensen ouder dan 18 jaar wordt gedefinieerd als een body mass index (BMI) van 30 of meer, terwijl overgewicht wordt gedefinieerd als een BMI van tussen 27 en 30. De BMI wordt berekend als het gemeten lichaamsgewicht (kg) gedeeld door de gemeten lengte in het kwadraat (m2).

Mysimba is goedgekeurd voor gebruik bij mensen met een BMI van 30 of meer bij aanvang. Het kan ook worden gebruikt bij mensen met een BMI van 27-30 als zij andere gewichtsgerelateerde aandoeningen hebben, zoals gecontroleerde hypertensie, diabetes type 2 of verhoogde bloedlipiden.

Als u na 16 weken behandeling met Mysimba niet ten minste 5% van uw oorspronkelijke gewicht bent afgevallen, kan uw arts uw behandeling stopzetten. Uw arts kan u ook adviseren de behandeling te staken als u twijfels heeft over uw hoge bloeddruk of over de veiligheid en verdraagbaarheid van dit geneesmiddel.

Hoe Mysimba te gebruiken

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals voorgeschreven. Raadpleeg een arts of apotheker als u twijfelt.

In het algemeen is de eerste dosis één tablet (8 mg naltrexonhydrochloride/90 mg bupropionhydrochloride) eenmaal daags in de ochtend. De dosering wordt als volgt geleidelijk verhoogd:

Mysimba

 • Eén tablet per dag in de ochtend gedurende week 1.
 • Week 2: Twee pillen per dag, een in de ochtend en een in de avond.
 • Derde week: Drie pillen per dag, twee ’s morgens en één ’s avonds.
 • Vier pillen per dag, twee ’s morgens en twee ’s avonds, vanaf de vierde week.

De maximale aanbevolen dagelijkse dosis van Mysimba is twee pillen, tweemaal per dag. Na 16 weken, en vervolgens jaarlijks, zal uw arts bepalen of u Mysimba in België zonder recept mag blijven kopen.

Als u een lever- of nierziekte heeft, of ouder bent dan 65 jaar, en afhankelijk van de ernst van uw symptomen, kan uw arts zorgvuldig overwegen of dit geneesmiddel voor u geschikt is, een andere dosering voorstellen en u strenger controleren op mogelijke bijwerkingen. Of u nu een hoge bloedsuiker (suikerziekte) heeft of ouder bent dan 65 jaar, uw arts kan een bloedonderzoek uitvoeren voordat hij Mysimba voorschrijft om te beoordelen of dit geneesmiddel voor u geschikt is of dat u een andere dosis nodig heeft.

Dit geneesmiddel moet via de mond worden ingenomen. De pillen moeten in hun geheel worden doorgeslikt. De tabletten moeten bij de maaltijd worden ingenomen en mogen niet worden verdeeld, gekauwd of geplet.

Als je een buitensporige hoeveelheid Mysimba hebt geconsumeerd:

Als u te veel tabletten heeft ingenomen, kunt u een aanval of een andere soortgelijke bijwerking krijgen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de plaatselijke spoeddienst.

Als u heeft nagelaten Mysimba te gebruiken, dan :

Sla de gemiste dosis over en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een gemiste dosis in te halen.

Als je Mysimba niet meer gebruikt:

U moet Mysimba in België minstens 16 weken kopen om het volledige effect ervan te krijgen. Stop niet met het innemen van Mysimba zonder eerst uw arts te raadplegen.

Als u nog vragen heeft over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Andere symptomen zijn:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten):
 • misselijkheid of braken
 • constipatie
 • hoofdpijn
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 patiënten) :

 • angst
 • gevoelens van duizeligheid, licht in het hoofd of draaien (vertigo)
 • De staat van beven (tremor)
 • Slaapproblemen (zorg ervoor dat u Mysimba niet voor het slapen gaan inneemt).
 • Veranderingen in smaak (dysgusi), droge mond
 • moeite met concentreren
 • symptomen van uitputting, sufheid, slaperigheid of gebrek aan energie (lethargie)
 • galm in de oren (tinnitus)
 • onregelmatige of onregelmatige hartslag
 • opvliegers
 • verhoogde bloeddruk (soms ernstig)
 • ongemak in de bovenbuik
 • ongemak in de buik
 • toegenomen zweten (hyperhidrosis)
 • huiduitslag en jeuk (pruritus)
 • haaruitval (alopecia)
 • prikkelbaarheid
 • gevoel van angst
Minder vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen tot 1 op de 100 patiënten treffen):
 • urticaria (netelroos)
 • overgevoeligheid
 • abnormale dromen
 • agitatie, dronkenschap, stress, angst en stemmingswisselingen.
 • tremor van het hoofd, de arm of het been die verergert bij een bepaalde activiteit (intentietremor)
 • evenwichtsstoornissen
 • Geheugenstoornissen (amnesie)
 • gevoelloosheid of tintelingen in handen of voeten
 • reisziekte
 • boeren
 • abdominaal ongemak
 • indigestie
 • ontstekingsziekte van de galblaas (cholecystitis)
 • verhoogd creatininegehalte in het bloed (wat wijst op een nierfunctiestoornis)
 • verhoogde leverenzymen en bilirubine, leveraandoeningen
 • moeite met het krijgen en behouden van een erectie
 • vreemd gevoel, zwakte (asthenia)
 • dorst en warm gevoel
 • pijn op de borst
 • toegenomen eetlust en gewichtsverlies
Zeldzame bijwerkingen (mogelijk bij maximaal 1 op de 1000 patiënten):
 • afname van het aantal bepaalde witte bloedcellen (afname van lymfocyten)
 • daling van het hematocriet (wat wijst op een vermindering van het volume van de rode bloedcellen)
 • zwelling van de ogen, wangen, lippen, tong of keel, die het ademen zeer moeilijk kan maken (angio-oedeem)
 • verhoogd verlies van lichaamsvocht (uitdroging)
 • hallucinaties
 • verlies van bewustzijn, flauwvallen, bijna flauwvallen (presyncope)
 • epileptische aanvallen
 • Uitdrijving van nieuw bloed via het rectum, vaak met of zonder ontlasting (hematochezia)
 • Projectie van een orgaan of weefsel met een orgaan door een wand of holte waarin het zich gewoonlijk bevindt (hernia)
 • kiespijn
 • cariës, tandcariës
 • ongemak in de onderbuik
 • leverschade door drugsintoxicatie
 • ongemak in de kaak
 • aandoening die wordt gekenmerkt door een plotselinge behoefte om te plassen (micturition)
 • onregelmatige menstruatie, vaginaal bloedverlies, vulvovaginale droogheid…
 • koude ledematen (handen, voeten)
 • Geen bekende incidentie van bijwerkingen (kan niet worden bepaald op basis van de huidige gegevens):
 • Vergroting van de hals, oksels of lymfeklieren (lymfadenopathie).
 • stemmingsstoornissen
 • Onredelijke overtuigingen (wanen)
 • psychose
 • gebrek aan seksueel verlangen
 • gevoel van vijandigheid
 • ernstige achterdocht (paranoia)
 • agressiviteit
 • aandachtstekortstoornis
 • nachtmerries
 • verwarring, desoriëntatie
 • geheugenstoornissen
 • agitatie
 • Spiertrekkingen, ongecontroleerde bewegingen en moeite met lopen of coördineren.
 • Visusstoornissen, oogongemak, oogirritatie, oogzwelling en verhoogde gevoeligheid voor licht zijn symptomen van glaucoom (fotofobie).
 • oorpijn en oorpijn
 • moeilijke ademhaling
 • neuspijn, neusverstopping, loopneus, niezen en sinusproblemen.
 • keelpijn, stemproblemen, hoesten en gapen.
 • aambeien en zweren
 • diarree
 • kruiden (winderigheid)
 • hepatitis
 • acne
 • rugpijn
 • spierpijn
 • gewrichtsklachten
 • Pijnlijk plassen en abnormale drang om te plassen.
 • rillingen

Write a Reply or Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *