Epipen, de voorgevulde epinefrine-injectiepen

Posted on Category:Uncategorized
Epipen

Wat is de EpiPen en hoe gebruik ik hem?

In geval van nood bestaat de EpiPen uit een steriele vloeistof in een voorgevulde pen voor intramusculaire injectie.

EpiPen (epinefrine) auto-injectoren worden gebruikt voor de behandeling van ernstige allergische reacties (anafylaxie) veroorzaakt door allergenen in voedingsmiddelen of geneesmiddelen, insectensteken of -beten, enz., evenals extreme reacties veroorzaakt door fysieke inspanning of onverklaarbare factoren.

EpiPen auto-injectoren zijn bedoeld voor de snelle toediening van epinefrine aan personen met een hoog risico op anafylaxie. Patiënten die in het verleden anafylactische reacties hebben gehad, zijn inbegrepen.

Symptomen van een ernstige allergische (anafylactische) reactie zijn jeukende huid, verheven uitslag (zoals netelroos), roodheid, zwelling van de lippen, keel, tong, handen en voeten, hoesten, heesheid, misselijkheid, braken, buikkrampen en, in zeldzame gevallen, bewustzijnsverlies.

Het geneesmiddel in de auto-injector (pen) is adrenaline, een adrenergisch geneesmiddel.

Adrenaline heeft directe effecten op het hart, de bloedsomloop en de luchtwegen. Het gaat de mogelijk fatale gevolgen van ernstige allergische (anafylactische) reacties tegen door de bloedvaten snel te vernauwen, de bronchiale spieren te ontspannen om de ademhaling te vergemakkelijken, de zwelling te verminderen en het hart te activeren.

Wat u moet weten voordat u een EpiPen gebruikt

Vermijd het kopen van EpiPen in België zonder recept als :

Er zijn geen bekende contra-indicaties voor het gebruik van EpiPen bij de behandeling van een acute allergische reactie.

Voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen

Als u astma heeft, kan het risico op een ernstige allergische reactie verhoogd zijn.

Iedereen die een anafylactische shock heeft gehad, moet een arts raadplegen om vast te stellen voor welke geneesmiddelen hij allergisch is, zodat hij deze in de toekomst kan vermijden. Het is van essentieel belang te beseffen dat een allergie voor één geneesmiddel zich kan ontwikkelen tot een allergie voor andere nauw verwante verbindingen.

Als je een voedselallergie hebt, is het cruciaal dat je de inhoud controleert van alles wat je eet (zelfs van medicijnen), want zelfs kleine hoeveelheden kunnen ernstige reacties veroorzaken.

Vertel uw arts als u :

 • een hartkwaal
 • een zeer actieve schildklier
 • hoge bloeddruk
 • diabetes
 • hoge oogdruk (glaucoom)
 • ernstige nierproblemen
 • prostaatkanker
 • hoog calciumgehalte in het bloed of laag kaliumgehalte in het bloed
 • ziekte van Parkinson

Ondanks bovenstaande criteria is epinefrine noodzakelijk om ernstige allergische reacties te behandelen. Patiënten met deze ziekten of andere personen die een EpiPen kunnen toedienen aan een persoon met een allergische reactie, moeten expliciete instructies krijgen over wanneer zij het geneesmiddel moeten toedienen.

Om onbedoelde injectie te voorkomen moet de gebruiksaanwijzing strikt worden gevolgd.

Alleen de buitenkant van de dij mag worden gebruikt om de EpiPen te injecteren. Het mag niet in de bil worden toegediend vanwege het risico dat het per ongeluk in een ader wordt geïnjecteerd.

Voorzichtig: Een onbedoelde injectie in de handen of vingers kan de bloedtoevoer naar de getroffen gebieden beperken. Zoek altijd medische hulp als u per ongeluk uw handen of vingers inspuit.

Als u een dikke laag onderhuids vet heeft, is één dosis EpiPen misschien niet genoeg. Een tweede injectie kan nodig zijn. Volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig op.

Kinderen en adolescenten

Kinderen van 15 tot 30 kg:

EpiPen wordt aangeboden aan jongeren met een lichaamsgewicht van tussen 15 kg en 30 kg. Het is een auto-injector met 150 microgram epinefrine per dosis.

Kinderen die minder dan 15 kilo wegen:

De geschiktheid van elke patiënt om EpiPen (150 microgram) in België te kopen, moet worden beoordeeld door een arts. Het wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen die minder dan 7,5 kg wegen, behalve in levensbedreigende situaties en na medische evaluatie.

Andere farmaceutische producten en EpiPen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of mogelijk gaat gebruiken.

Dit is cruciaal als u een van de volgende producten gebruikt:

 • Antidepressiva zoals tricyclische antidepressiva of monoamine oxidase (MAO) remmers kunnen het effect van adrenaline versterken.
 • Geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson, zoals catechol-O-methyltransferase (COMT)-remmers en levodopa, kunnen de werking van adrenaline versterken.
 • Digitalis en kinidine zijn twee voorbeelden van geneesmiddelen die een onregelmatig hartritme (aritmie) kunnen veroorzaken.

Aangezien de werking van adrenaline kan worden verminderd, kunnen bètablokkers (gebruikt om hartproblemen te behandelen) of geneesmiddelen tegen ziekten van het zenuwstelsel worden voorgeschreven.

 • medicijnen voor schildklieraandoeningen.
 • geneesmiddelen die de ademhaling vergemakkelijken worden gebruikt om astma te behandelen (theophylline)
 • geneesmiddelen gebruikt tijdens de bevalling (oxytocine)
 • anti-allergiemiddelen zoals difenhydramine en chloorfeniramine (antihistaminica)
 • geneesmiddelen die inwerken op het zenuwstelsel (parasympatolytica).

Nadat zij in België EpiPen zonder recept hebben gekocht, moeten diabetici hun bloedsuikerspiegel goed in de gaten houden, omdat adrenaline de synthese van insuline door het lichaam kan veranderen en zo de bloedsuikerspiegel kan verhogen.

EpiPen met voedsel, alcohol en drank

De consumptie van voedsel en vloeistoffen heeft geen invloed op de EpiPen.

Vertel het uw arts als u alcohol drinkt, want het effect van adrenaline kan worden versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Praat met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt als u zwanger bent, borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger bent of van plan bent een baby te krijgen.

Aarzel in geval van nood niet om EpiPen zonder recept te kopen in België, want uw leven en dat van uw kind kan in gevaar zijn. Er is onvoldoende kennis over de toediening van epinefrine tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

EpiPen zal naar verwachting geen invloed hebben op een kind dat borstvoeding krijgt.

EpiPen bestaat uit natriummetabisulfiet (E223) en natriumchloride.

In zeldzame gevallen kan natriummetabisulfiet ernstige allergische reacties of ademhalingsproblemen (bronchospasme) veroorzaken.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium per dosis (23 mg), waardoor het in wezen natriumvrij is.

Hoe de EpiPen toe te dienen

Wanneer uw arts u een EpiPen voorschrijft, moet u ervoor zorgen dat u begrijpt waarom u deze krijgt voorgeschreven. U moet ervoor zorgen dat u precies begrijpt hoe u het product moet gebruiken. Gebruik de EpiPen altijd zoals voorgeschreven door uw arts of apotheker. Raadpleeg uw arts, verpleegkundige of apotheker als u niet zeker weet hoe u de EpiPen moet gebruiken.

Het is belangrijk dat uw familieleden, voogden of instructeurs ook getraind zijn in het juiste gebruik van de EpiPen.

Als de patiënt de injectie niet toedient, moeten de benen stil blijven liggen om het risico van injectieletsel te verminderen.

 • Gebruik nooit een eerder gebruikte EpiPen opnieuw.
 • Voor educatieve en demonstratieve doeleinden wordt een EpiPen zonder drugs en naalden verstrekt. Om misverstanden in noodgevallen te voorkomen, mogen de oefenpen en de actieve EpiPen niet samen worden gedragen.
 • De EpiPen is geschikt voor iedereen die meer dan 30 kg weegt.
Dosering

De dosering wordt bepaald door uw arts, die deze aanpast aan uw specifieke behoeften. Volwassenen krijgen vaak 300 µg adrenaline intramusculair toegediend voor de behandeling van acute allergieën.

Als u symptomen van een allergische reactie ervaart, neem dan onmiddellijk de EpiPen in.

EpiPen levert een eenmalige dosis van 0,3 ml adrenaline, ofwel 300 microgram. Na gebruik blijft er een kleine hoeveelheid vloeistof achter in de auto-injector. Het is weer onbruikbaar.

Soms is een enkele dosis adrenaline niet voldoende om een ernstige allergische reactie volledig te stoppen. Daarom zal uw arts waarschijnlijk meerdere EpiPens voorschrijven. Als de symptomen niet verbeteren of verergeren na 5 tot 15 minuten na de eerste injectie, moet u of iemand bij u een tweede injectie geven. Daarom moet u altijd meerdere EpiPens bij u hebben.

Hoe een EpiPen toe te dienen

De EpiPen is bedoeld voor gebruik door mensen zonder medische kennis. De EpiPen moet op een afstand van ongeveer 10 centimeter tegen de buitenkant van de dij worden gedrukt. Het maakt niet uit waar de incisie wordt gemaakt op de buitendij. Wanneer de pen tegen het been wordt gedrukt, duwt een veerbelaste zuiger een verborgen naald in de dijspier en injecteert de adrenaline. Als u kleren draagt, kunt u de EpiPen door uw kleren heen injecteren.

De instructies voor het gebruik van de EpiPen moeten precies worden opgevolgd.

De EpiPen mag alleen in de buitendij worden geïnjecteerd. Injecteer nooit in het genitale gebied.

 • Als je te veel hebt genomen, krijg je bijwerkingen.
 • Als u per ongeluk te veel medicijnen hebt ingenomen of adrenaline hebt ingespoten, bel dan een arts, ziekenhuis of het Vergiftigingen Informatie Centrum (112) om de risico’s te beoordelen en advies te krijgen.

Mogelijke bijwerkingen

Deze drug kan, net als alle andere, bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet alle gebruikers deze ervaren.

Er zijn zeldzame meldingen van ernstige infecties van huid en weke delen (injectieplaatsinfecties). Een arts moet altijd worden geraadpleegd bij tekenen van infectie op de injectieplaats, zoals zwelling, roodheid, warmte of ongemak.

Er is geconstateerd dat een accidentele injectie in de handen of voeten de bloedstroom naar de getroffen gebieden kan beperken. Raadpleeg altijd een arts als u zich per ongeluk injecteert.

Overgevoelige personen kunnen allergisch reageren op natriummetabisulfiet.

Behandeling met epinefrine kan in zeldzame gevallen (tot 1 op 1000 patiënten) stress-geïnduceerde cardiomyopathie veroorzaken (tijdelijke verzwakking van de hartspier).

Frequentie onbepaald (kan niet worden berekend op basis van de beschikbare gegevens): Snelle of onregelmatige hartslag, soms ernstig, ernstige pijn op de borst, hoge bloeddruk, ademhalingsmoeilijkheden, bleekheid, zweten, misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, krachtsverlies, tremor en agitatie of angst, letsel op de injectieplaats waaronder blauwe plekken, bloedingen en roodheid.

Opslag van EpiPen

 • Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.
 • Gebruiken vóór de op de doos en het etiket vermelde datum na EXP.
 • De vervaldatum is de laatste dag van de opgegeven maand.
 • Bewaar het geneesmiddel bij een temperatuur van 25°C of lager. Plaats op een comfortabele plaats. Niet invriezen.

Bewaar de EpiPen in de buitenste verpakking. Fotogevoelig. Bij blootstelling aan lucht of licht breekt epinefrine snel af en verandert de kleur in roze of bruin. Controleer regelmatig de inhoud van de glazen ampul om er zeker van te zijn dat de vloeistof helder en kleurloos blijft. Vervang de auto-injector eerder dan de vervaldatum als de vloeistof verkleurd is of deeltjes bevat.

Medicijnen mogen niet door het toilet worden gespoeld of in de vuilnisbak worden gegooid. Vraag het apotheekpersoneel hoe u ongebruikte geneesmiddelen op de juiste wijze kunt weggooien. Deze maatregelen zijn bedoeld om het milieu te beschermen.

Inhoud en andere bijzonderheden van de verpakking

Het actieve ingrediënt is epinefrine. Elke dosis epinefrine bevat 300 microgram.

De andere bestanddelen zijn natriumchloride, natriummetabisulfiet (E223), zoutzuur en water voor injectie.

Uiterlijk van het geneesmiddel en afmetingen van de verpakking

Een pen met een heldere, kleurloze, voorgevulde vloeistof (auto-injector).

De auto-injector bevat 2 milliliter injecteerbare vloeistof. Elke auto-injector bevat een enkele dosis (0,3 ml) epinefrine die 0,3 mg bevat.

De blootgestelde, afgeschermde naald is ongeveer 15 millimeter lang.

Write a Reply or Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *